Restauratie

Wij restaureren glas-in-lood ramen voor particulieren, kerken en kastelen. En vervangen uiteraard ook gebroken stukken glas en het lood. Wij kunnen uw - al dan niet gebrandschilderd - paneel restaureren en het in de originele staat terugbrengen waardoor u weer over een prachtig raam beschikt, waar u met genoegen naar zult kijken, evenals de mensen die het jaren terug lieten maken.

Bij restauraties van brandschilderingen proberen wij zoveel mogelijk het originele karakter van het oude paneel te bewaren. Met de juiste pigmenten en het correct branden in de oven is later bijna geen verschil meer te zien tussen het oude en nieuw geschilderde stuk. Onderstaand het schoonmaken van een raamdeel in september 2019.

Restauratie Schoonmaken deel van raam

De diverse stadia bij een restauratie van glas-in-lood

Men kan een restauratie in drie types onderscheiden:

 • De eenvoudige restauratie
  Dit betreft een restauratie op het werk zelf. De condities voor deze manier van restaureren zijn nooit optimaal. Toch kan het zijn, dat deze manier de voorkeur verdient boven een totale restauratie, die in het atelier dient plaats te vinden. Een eenvoudige restauratie kan leiden tot een breuk in het glas of het lood. Dus men moet goed afwegen welke de juiste keuze is, voor elk geval.
   
 • De gedeeltelijke restauratie
  Hierbij worden enkele delen van een raam verwijderd omdat ze bijvoorbeeld zijn beschadigd door vandalisme. Deze werkzaamheden worden gedaan in de werkplaats, waarna het paneel weer wordt teruggezet.
   
 • De totale restauratie
  Voor een totale restauratie worden alle panelen verwijderd en behandeld in de werkplaats. Zie hieronder een beschrijving van deze werkwijze
   

De totale restauratie

Voor een complete restauratie, worden de panelen verwijderd voor behandeling in het atelier. Een totaal herstel is vereist wanneer de omstandigheden zo slecht zijn dat het voortbestaan van het raam wordt bedreigd. Dit kan zijn als bijvoorbeeld het lood slecht is, er veel gebroken glasstukken zijn, als de brandschildering slecht is, of een combinatie van deze factoren. Vóór, tijdens en na de restauratie, maken wij notities en een compleet fotografische documentatie. Dit is noodzakelijk. De werkwijze in het kort:

Fase 1

 • Demontage van de glaspanelen.
 • Tijdelijke afsluiting voor de duur van de werkzaamheden.
 • Vervoer naar het atelier.

Fase 2

 • In het atelier: Demontage van de glas-in-lood panelen.
 • Minutieuze reiniging van de glasstukken.
 • Vervanging van ontbrekende en/of gebroken glasstukken.

Fase 3

 • Ontbrekende of gebroken glasstukken worden geschilderd.
 • De stukken worden vervolgens gebrand in de oven.

Fase 4

 • Als alle stukken klaar zijn worden deze gezet in nieuw lood, gesoldeerd, gekit aan beide zijden en voorzien van bindlood voor het bevestigen van de roedes.

Op de plaats van montage worden de ijzers schoongemaakt en behandeld met 2 lagen anti-roest verf. Bij het opnieuw monteren van de panelen op de plaats van bestemming worden de panelen opnieuw gereinigd.

glas-in-lood restauratie